Poprawa obecności kobiet w mediach

Społeczeństwo - - 01:28

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Nadal istnieje nierównowaga płci, zwłaszcza w sektorze mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Parlament Europejski jest zaniepokojony wizerunkiem kobiet w mediach i szklanym sufitem, na który wciąż napotykają.

Zapis: