Ochrona socjalna

Społeczeństwo - - 05:35

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Europa jest światowym liderem w dziedzinie ochrony socjalnej Mamy wysokie standardy w kwestii dobrobytu, równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz w walce z ubóstwem.  Jednak Parlament Europejski wzywa do lepszego wdrażania tych standardów i do podniesienia poprzeczki.

Zapis: