Voting Testimonials - Germany

Społeczeństwo - - 00:20

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

A young voter explains why they will vote in the European elections in May 2019