Jakie korzyści przynosi UE?

Społeczeństwo - - 00:39

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Bezpieczniejsza żywność i produkty. Czystsze powietrze i woda. Możliwość mieszkania i pracy w dowolnym miejscu. Krajowe ceny połączeń telefonicznych w każdym państwie UE. Możliwość używania jednej waluty w 19 różnych krajach. To tylko kilka korzyści, jakie przynosi mi UE.