WiFi dla wszystkich: uzupełnianie braków

Społeczeństwo - - 01:26

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

W miarę jak UE zmierza w kierunku prawdziwie cyfrowego społeczeństwa, zmniejszanie cyfrowego podziału pomiędzy strefami miejskimi i wiejskimi jest kluczowe. Projekt WiFi4EU ma zapewnić wysokiej jakości darmowe połączenie internetowe tysiącom lokalnych społeczności.

Zapis: