Wifi4EU

Społeczeństwo - - 00:56

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Projekt WiFi4EU to inicjatywa UE, która pomoże zapewnić łączność w każdym miejscu Europy, bez reklam i bezpiecznie. Władze lokalne w krajach członkowskich UE mogą wnioskować o fundusze na instalowanie punktów internetowych i hotspotów.

Zapis: