Rak związany z pracą: posłowie aktualizują przepisy

Społeczeństwo - - 01:19

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Istniejące przepisy ograniczające substancje rakotwórcze i mutagenne w miejscu pracy mają już ponad 10 lat. Parlament chce lepiej chronić pracowników, aktualizując przepisy, aby obejmowały więcej środków chemicznych powodujących raka, nakładały surowsze ograniczenia na niektóre substancje i zapewniały, że narażeni pracownicy będą mieli zapewnioną opiekę medyczną przez całe życie.

Zapis: