Nagroda im. Sacharowa za swobodę myśli

Świat - - 00:51

Wstaw ten materiał wideo na innej stronie:

Udostępnij ten materiał wideo na:

Poszanowanie praw człowieka jest jedną z fundamentalnych wartości Unii Europejskiej. Wszelkie naruszenia tych praw wpływają na zasady demokracji, na których jest oparte nasze społeczeństwo, a Parlament Europejski zwalcza takie naruszenia za pomocą działań prawnych i przez chronienie praw człowieka w swoich umowach handlu zagranicznego z państwami trzecimi. Parlament Europejski również wspiera prawa człowieka, przyznając doroczną nagrodę im. Sacharowa za swobodę myśli osobom, które wniosły wyjątkowy wkład w walkę o prawa człowieka.

Zapis: