Carta editorială

  1. Parlamentul European a înființat un canal de televiziune pe internet (numit 'europarltv') pentru a satisface nevoia publicului de a cunoaște și a înțelege ceea ce se întâmplă în instituția pe ai cărei membri i-a ales. Canalul este menit să contribuie la democratizarea Uniunii Europene și la dezvoltarea unui spațiu public european.
  2. Canalul este guvernat de principiile serviciului public pentru a atinge obiectivele de informare și educare. Acesta trebuie conceput astfel încât să garanteze că toate aspectele activității Parlamentului sunt prezentate într-un mod atractiv, credibil și profesionist.
  3. Canalul garantează că diversitatea de opinie de la Parlamentul European este reflectată în conformitate cu o politică editorială de neutralitate și nepărtinire, cu respectarea puterii relative a grupurilor politice.
  1. Canalul va fi dezvoltat astfel încât să consolideze interactivitatea dintre Parlament și cetățenii europeni. Acesta va permite cetățenilor să își exprime opiniile privind materialele video de pe acest canal și să își aducă contribuția la acestea.
  2. Conținutul general și direcția strategică a canalului vor fi definite în fiecare an, într-un document care va fi prezentat Biroului. Aplicarea acestui cadru va intra în responsabilitatea serviciilor Parlamentului.
  3. Respectarea acestei carte va fi monitorizată de un comitet consultativ aflat sub autoritatea Biroului Parlamentului.
  4. Această cartă va fi pusă la dispoziția publicului și publicată pe site-ul internet al instituției.