conductele galbenă și roșie Actualitatea 01:30

Mai multă solidaritate cu privire la alimentarea cu gaz

Economia -

Parlamentul European finalizează un nou regulament pentru a proteja securitatea aprovizionării cu gaze a UE. Statele membre care se confruntă cu o penurie gravă de gaze vor putea conta pe ajutoarele țărilor vecine după adoptarea noilor reguli de solidaritate.

Infografic Actualitatea 01:26

Wi-Fi pentru toți: acoperire totală

Societatea -

Pe măsură ce UE se îndreaptă spre construirea unei societăți cu adevărat digitale, depășirea decalajului digital între zonele urbane și cele rurale este esențială. Programul WiFi4EU își propune să aducă acces gratuit la Internet de înaltă calitate în mii de comunități locale.

Trei turbine eoliene pe un câmp 01:45

Scopuri comune: Uniunea Energetică

Lumea -

Ce înseamnă sursa ta de energie pentru tine? Poate și mai pertinent, ce va însemna ea pentru copiii tăi? Poluarea aerului și prețurile imprevizibile ale combustibilului afectează Europa - trebuie să se ia măsuri. Uniunea Europeană lucrează pentru a aduce o schimbare. Cooperativele ca Ecopower arată cum UE trece de la combustibilul fosil și cel nuclear la energia din surse regenerabile. Ele ne ajută să realizăm angajamentul UE de a reduce gazele cu efect de seră și de a crea o Uniune Energetică coordonată.

Grup de tineri în jurul unei mese, participând la o întrunire 03:08

Obiective comune: dimensiunea socială

Societatea -

Șomajul în rândul tinerilor este una dintre cele mai mari provocări pentru unele State Membre. Acesta este și cazul Portugaliei. Sérgio Oliveira administrează un program ocupațional în Portugalia, care ajută tinerii să-și găsească de lucru. UE susține astfel de proiecte și a introdus un pilon european al drepturilor sociale pentru a integra aceste teme în valorile sale fundamentale. Cu fonduri suplimentare în programe sociale precum cel al lui Sergio, UE va reuși să îmbunătățească viețile mai multor cetățeni.


Despre EuroparlTV

EuroparlTV este serviciul de producție video pentru internet al Parlamentului European, care are ca scop informarea cetățenilor UE cu privire la activitățile Parlamentului și la modul în care deputații acestuia definesc evoluțiile politice și adoptă legi cu impact asupra vieții oamenilor din întreaga Europă.

Accesați pagina

Contact

Aveți la dispoziție un serviciu de email pentru întrebările, solicitările de informații și propunerile pe care doriți să le adresați EuroparlTV. Toate subiectele abordate trebuie să se refere la chestiuni care intră în domeniul de activitate al Parlamentului European. Răspunsurile vor fi trimise într-un interval de timp rezonabil.

Accesați pagina