Justin Trudeau Actualitatea 01:28

Aprobarea comerțului fără bariere cu Canada

Economia -

Parlamentul European a aprobat istoricul Acord economic şi comercial cuprinzător (CETA), eliminând unul dintre ultimele sale obstacole. După șapte ani de negocieri, acordul este conceput pentru a elimina barierele comerciale dintre Canada și UE și trebuie acum ratificat de parlamentele naționale.

Infografic Elmar Brok Actualitatea 02:07

Viitorul Europei: Valorificarea în totalitate a Tratatului de la Lisabona (Elmar Brok)

Afaceri UE -

Parlamentul European a adoptat un set de trei rezoluții care analizeză viitoarea dezvoltare a Uniunii Europene. Unul dintre raportori, Elmar Brok, îndeamnă UE să valorifice în totalitate Tratatul de la Lisabona, al cărui potențial politic nu a fost exploatat încă în totalitate. UE ar trebui să se îndrepte către mai multă transparență, de exemplu, și către o politică de apărare comună.


Despre EuroparlTV

EuroparlTV este serviciul de producție video pentru internet al Parlamentului European, care are ca scop informarea cetățenilor UE cu privire la activitățile Parlamentului și la modul în care deputații acestuia definesc evoluțiile politice și adoptă legi cu impact asupra vieții oamenilor din întreaga Europă.

Accesați pagina

Contact

Aveți la dispoziție un serviciu de email pentru întrebările, solicitările de informații și propunerile pe care doriți să le adresați EuroparlTV. Toate subiectele abordate trebuie să se refere la chestiuni care intră în domeniul de activitate al Parlamentului European. Răspunsurile vor fi trimise într-un interval de timp rezonabil.

Accesați pagina