Flashback: Europa devine mai socială

Others - - 04:35

Inserați acest material video:

Împărtășiți acest material video pe:

Confruntată cu criza economică, Europa a luat măsuri pentru a-şi proteja cetăţenii. Legile conttra discriminării au fost extinse de la locul de muncă la sectorul servicii şi au fost alocate fonduri menite să-i ajute pe cei rămaşi fără un loc de muncă să s

Transcriere: