Hospodárstvo

jednotný trh 01:30 Spravodajstvo

25 rokov jednotného trhu: výdobytky a výzvy

Hospodárstvo - 04.01.2018 16:23

Za 25 rokov svojej existencie sa jednotný trh rozrástol z dvanástich členských štátov na 28 krajín EÚ a cez dvojstranné dohody sa pridali Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, teda krajiny EHP, aj Švajčiarsko. Napriek neistote a výzvam si európska zóna voľného obchodu zachováva nevídanú atraktivitu.

Plagát 01:46 Spravodajstvo

Daňové úniky si vyžadujú neustále vyšetrovanie

Hospodárstvo - 07.12.2017 08:00

Po zverejnení Paradise Papers poslanci EP pravdepodobne požiadajú o vytvorenie špeciálneho vyšetrovacieho výboru a nakoniec stáleho výboru, ktorý sa bude zameriavať na prečiny v oblasti daňových únikov. Na decembrovom pléne budú poslanci hlasovať o záverečných odporúčaniach Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi (PANA). Cieľom je zrýchliť zavádzanie zákonov zameraných proti praniu špinavých peňazí.

náhľad 01:19 Spravodajstvo

Zvyšovanie bezpečnosti ciest

Hospodárstvo - 13.11.2017 12:00

Európsky parlament chce prispieť k znižovaniu počtu smrteľných havárií na európskych cestách, preto verí, že by v každom novom aute mali byť povinné asistenčné systémy.

Potápajúca sa loď 01:20 Spravodajstvo

Prístup záchranných zložiek k údajom o cestujúcich v lodnej doprave

Hospodárstvo - 28.09.2017 09:00

Európsky parlament aktualizuje nariadenia o právach cestujúcich v lodnej doprave a trajektoch v snahe o zefektívnenie bezpečnostných kontrol a rozšírenia platnosti nariadení na nové typy lodí. Nové pravidlá zavádzajú povinnosť digitálneho prenosu údajov o cestujúcich vnútroštátnym orgánom, aby sa v prípade nehody zaistilo informovanie záchranných zložiek a rodín.

Žlté a červené potrubie 01:30 Spravodajstvo

Solidárnejšie dodávky plynu

Hospodárstvo - 12.09.2017 09:00

Európsky parlament dokončuje nové nariadenie, ktorého cieľom je zabezpečiť dodávky plynu do Európskej únie. Podľa nových solidárnych pravidiel sa budú môcť členské štáty, ktorým hrozí výpadok dodávok plynu, spoľahnúť na pomoc susedných štátov.

Panama papers 01:44 Spravodajstvo

Panama Papers: finance ministers in the hot seat

Hospodárstvo - 12.07.2017 10:54

Several EU finance ministers faced questions by a Parliamentary inquiry committee set up to investigate the revelations of the so-called Panama Papers – a trove of 11.5 million leaked documents from the world's fourth biggest offshore law firm. Politicians and public figures were among those named. The finance ministers discussed the problems in their countries and what's being done about them.

Grafické znázornenie týkajúce sa práv cestujúcich zobrazujúce batožinu v pozadí s osobou sediacou na pláži pri mori. 01:09

Vaše práva pri cestovaní v Európe

Hospodárstvo - 07.07.2017 13:02

Zažili ste niekedy meškanie alebo zrušenie letu? Získajte viac informácií o právach cestujúcich v EÚ pri cestách v rámci Európy. Môžete mať právo na čokoľvek od občerstvenia až po odškodnenie. Cestujúci so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou majú aj ďalšie práva.

Animácia 04:45 Spravodajstvo

Plánované zastarávanie: prečo veci dlho nevydržia

Hospodárstvo - 29.06.2017 16:00

V rámci boja proti plánovanému zastarávaniu chce Európsky parlament nastaviť kritériá minimálnej odolnosti produktov a lepšie informovať spotrebiteľov o životnosti výrobkov. Cieľom je podporiť opravovanie a znížiť tvorbu odpadu. A dobrá správa? 77 % spotrebiteľov v EÚ by uprednostnilo opravu pokazeného výrobku pred kúpou nového.

hospodárstvo 01:29 Spravodajstvo

Boj proti dampingu pri obchodovaní

Hospodárstvo - 20.06.2017 12:00

Dovoz z krajín mimo EÚ dosiahol v prvom štvrťroku 2017 objem 468,2 miliardy EUR. V rámci predchádzania nespravodlivej konkurencie európskym firmám a pracovníkom platia tretie krajiny, ktoré na trhu EÚ uplatňujú „cenový damping“ tovaru, pokuty. Európsky parlament sa zaoberá novou metodológiou výpočtu antidampingového cla, pričom základom výpočtu je „významné pokrivenie trhu“.

Infografika 01:27 Spravodajstvo

Modrá karta EÚ: doplnenie chýbajúcich zručností

Hospodárstvo - 15.06.2017 12:00

Členské štáty EÚ čelia nedostatku pracovnej sily vo viacerých kľúčových sektoroch, Európa môže do roku 2020 potrebovať až 756 000 pracovníkov do sektora IKT a asi milión zdravotníkov. Cieľom prehodnocovania systému modrej karty EÚ je prilákať najlepších a najkvalifikovanejších pracovníkov z celého sveta.

Animovaná grafika poukazuje na zrušenie roamingových poplatkov v roku 2017. 00:36 Spravodajstvo

Zrušenie roamingu

Hospodárstvo - 14.06.2017 16:47

Prečo by ste mali platiť viac, keď voláte známym a rodine z inej krajiny EÚ? Od júna 2017 sa roamingové poplatky v Európe rušia. Európsky parlament bojoval za toto zrušenie a od roku 2007 pravidelne poplatky obmedzoval. Dnes môžete volať, posielať sms a surfovať kdekoľvek v EÚ za rovnakú cenu ako doma.