Záležitosti EÚ

náhľad 02:00 Spravodajstvo

Zhrnutie prvej polovice roku 2018 v Parlamente

Záležitosti EÚ - 16.07.2018 08:00

Od vysielania pracovníkov a digitálneho hospodárstva cez Brexit k diskusiám o budúcnosti Európy – v prvej polovici roku 2018 bol program Európskeho parlamentu pomerne pestrý. Prinášame zhrnutie hlavných tém uplynulého polroka.

Náhľad 01:00 Spravodajstvo

Od autorských práv k obrane: päť údajov zo Štrasburgu

Záležitosti EÚ - 06.07.2018 08:00

Poslanci EP požadujú aktualizáciu pravidiel pre oblasť online autorských práv v snahe zabezpečiť spravodlivé odmeňovanie novinárov a umelcov. Parlament schválil nový obranný fond a odobril posilnenie spolupráce Europol-u s ôsmimi severoafrickými a blízkovýchodnými krajinami. Poslanci vrátili na prehodnotenie do Výboru pre dopravu návrhy týkajúce sa vodičov kamiónov.

Náhľad 00:55 Spravodajstvo

Prehľad bruselského týždňa: o obťažovaní aj zosúladení práce a rodiny

Záležitosti EÚ - 06.07.2018 08:00

Poslanci EP sa budú zaoberať témami ako rovnováha pracovného a súkromného života rodičov a opatrovateľov, posilnenie obrany voči kybernetickým hrozbám či eliminácia sexuálneho obťažovania. Hovoriť majú aj o vytvorení jednotnej digitálnej brány a rozličnej kvalite i odlišnom zložení výrobkov v jednotlivých krajinách naprieč jednotným trhom.

Zmenšená snímka 01:29 Spravodajstvo

Nový európsky cestovný systém na zlepšenie cezhraničných kontrol

Záležitosti EÚ - 28.06.2018 08:00

Nový európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) posilní cezhraničné kontroly v EÚ. Cestujúci z krajín, s ktorými EÚ nemá bezvízový styk, budú musieť požiadať o cestovné povolenie ešte pred príchodom do EÚ. Systém na podávanie žiadostí má byť rýchly, účinný a jednoduchý.

Zmenšená snímka 01:28 Spravodajstvo

3D tlač: Parlament skúma novú technológiu

Záležitosti EÚ - 20.06.2018 08:00

S rastúcou obľúbenosťou 3D tlače sa mení spôsob fungovania firiem aj bežné pracovné postupy. Táto nová hraničná oblasť výroby zároveň kladie otázky týkajúce sa bezpečnosti a práv duševného vlastníctva, ktoré chce Európsky parlament riešiť.

Päť údajov 01:00 Spravodajstvo

Od kresiel v Parlamente až po kybernetickú obranu: 5 údajov zo Štrasburgu

Záležitosti EÚ - 15.06.2018 08:00

Vzhľadom na blížiaci sa Brexit Parlament schválil zníženie počtu kresiel o 46. Holandský premiér s poslancami EP diskutoval o budúcnosti Európy. V súvislosti s loďou migrantov v Stredozemnom mori sa na zasadnutí hovorilo aj o riešení naliehavých humanitárnych situácií. Poslanci hlasovali za zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a zlepšenie bezpečnosti v odvetví dronov.

Zmenšená snímka 01:19 Spravodajstvo

Spravodlivejšie poľnohospodárstvo v Únii po roku 2020

Záležitosti EÚ - 31.05.2018 08:00

Parlament aktuálne pracuje na reforme poľnohospodárskeho rámca Únie – Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Reforma sleduje ambiciózne ciele: chce zabezpečiť férovejšie financovanie, viac podporovať mladých a začínajúcich farmárov aj regióny v zložitej situácii. Zároveň má poľnohospodárom poskytnúť prostriedky na zvládanie krízových stavov.

Zmenšená snímka 01:29 Spravodajstvo

Z EÚ sa má stať lepšie pracovisko

Záležitosti EÚ - 29.05.2018 09:33

Európsky parlament má hlasovať o novom zákone, ktorý vyslaným pracovníkom počas ich dočasného presunutia na pracoviská v ostatných krajinách EÚ zabezpečí rovnaké práva a plácu ako ostatným v danej krajine.