Záležitosti EÚ

Emisie z auta 01:20 Spravodajstvo

Obmedzenie emisií vozidiel

Záležitosti EÚ - 19.04.2018 08:00

Kvôli škandálu s emisiami vozidiel mení Parlament pravidlá typového schvaľovania vozidiel aj dohľadu nad trhom. Vďaka tomu budú mať spotrebitelia istotu, že zakúpené autá spĺňajú environmentálne aj bezpečnostné štandardy.

Prehľad 00:58 Spravodajstvo

Od odpadu z obalov po bio potraviny: čo prinesie Štrasburg

Záležitosti EÚ - 13.04.2018 08:00

Na aprílovom plenárnom zasadnutí sa poslanci EP spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom zamerajú na budúcnosť EÚ, budú diskutovať o produkcii bio potravín, recyklácii odpadu z obalov, emisiách skleníkových plynov a o probléme s praním špinavých peňazí.

Zmenšená snímka 01:59 Spravodajstvo

Vyššia energetická hospodárnosť budov

Záležitosti EÚ - 04.04.2018 11:12

Európsky parlament nastavil členským štátom nové ciele v snahe zaistiť, aby budovy v EÚ menej plytvali energiou. Ciele majú krajiny motivovať k využívaniu priekopníckych skúseností s nízkoenergetickým bývaním, aké odskúšali napr. v Nemecku či Dánsku.

Náhľad 00:52 Spravodajstvo

Prehľad: streamovanie cez hranice, eCall, sloboda tlače a iné

Záležitosti EÚ - 23.03.2018 08:00

Európsky parlament má pred sebou bruselský týždeň rokovaní výborov a poslanci EP sa budú venovať znižovaniu rizika vystaveniu karcinogénom v práci a slobode tlače. Zástupcov Európskej komisie sa budú pýtať na vymenovanie jej nového generálneho tajomníka Martina Selmayra.

Štrasburský Európsky parlament 01:45 Spravodajstvo

Zo zákulisia plenárneho zasadnutia

Záležitosti EÚ - 16.03.2018 08:00

Počas plenárnych zasadnutí Európskeho parlamentu majú poslanci nabitý program. Konajú sa schôdze politických skupín, stretnutia koordinátorov, zasadnutia výborov a delegácií, tlačové konferencie aj rozhovory. Dôvod týchto stretnutí je prostý. Ak poslanci nediskutujú v rokovacej miestnosti, musia sa pripravovať na hlasovania alebo chystať stanoviská, ktoré chcú svojím hlasom podporiť.

Dohoda o Brexite 02:17 Spravodajstvo

Európsky parlament a Brexit

Záležitosti EÚ - 08.03.2018 08:00

Ako reaguje Európsky parlament na Brexit? Po aktivovaní článku 50 v marci 2017 Parlament ustanovil riadiacu skupinu a vypracoval smernice navrhnuté tak, aby reagovali na výzvy, ktorým čelí EÚ aj Veľká Británia po jej vystúpení z Európskej únie. Parlament bude nakoniec schvaľovať aj konečnú dohodu.