Bezpečnosť

Vojak a policajt na ulici 01:30 Spravodajstvo

Boj proti terorizmu obmedzením jeho financovania

Bezpečnosť - 30.10.2017 08:00

Parlament zriadil 30-členný osobitný výbor, ktorý má hľadať spôsoby boja proti terorizmu v Európe a zlepšovať cezhraničnú spoluprácu. Európska únia bojuje na viacerých frontoch, jedným z nich je obmedzenie financovania terorizmu. Poslanci EP sa sústredia na otázku prania špinavých peňazí a organizovaného zločinu v snahe odstrihnúť terorizmus od financií.

Kontrola na hraniciach 02:00 Spravodajstvo

Európsky systém inteligentnejších hraníc

Bezpečnosť - 25.10.2017 08:00

Európsky parlament odobril nový spoločný elektronický systém, ktorý má urýchliť kontroly na vonkajších hraniciach Schengenského priestoru. Zaznamenávať sa budú aj informácie o štátnych príslušníkoch krajín mimo EÚ, aby sa umožnilo rozpoznávanie prípadných podvodov. Agustín
 Díaz De Mera zo skupiny EĽS vysvetľuje hlavné ciele nového zákona.

Tmavoružová ruža na chodníku 02:08

Spoločné ciele: bezpečnosť

Bezpečnosť - 01.02.2017 20:12

EÚ v súčasnosti čelí hrozbe terorizmu. Všetci sa zhodneme, že bezpečnosť by mala byť hlavnou prioritou. Organizácie ako Europol bojujú s terorizmom a ďalšie, napríklad Fenvac, sa starajú o rodiny obetí. Medzi niektoré z krokov, ktoré EÚ tento rok podniká, patrí zdokonaľovanie hraničného systému, zlepšovanie komunikácie medzi členskými štátmi a kriminalizácia činov spojených s terorizmom.

zastrešujúca dohoda 01:29 Spravodajstvo

Bezpečnejšie údaje občanov EÚ v Spojených štátoch

Bezpečnosť - 30.11.2016 10:00

Európsky parlament schválil zásadnú dohodu o prenose údajov o trestnej činnosti medzi oboma kontinentmi. "Zastrešujúca dohoda" medzi EÚ a USA o vymožiteľnosti práva má lepšie chrániť osobné údaje, ktoré si obe strany medzi sebou vymenia.

Kam kráča európska obrana? 02:00

Kam kráča európska obrana?

Bezpečnosť - 21.10.2016 10:00

Podľa niektorých NATO plne postačuje, iní veria, že by si Únia mala budovať vlastné armádne zložky. Odpovedia nám dvaja poslanci, ktorí sa téme venujú.