Kontakt

Pred odoslaním žiadosti navštívte sekciu „Často kladené otázky“, kde nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky. Po odoslaní elektronickej žiadosti dostanete elektronické potvrdenie o doručení žiadosti.

Ďakujeme, že ste si našli čas na odpovedanie na uvedené otázky. Potrebujeme niekoľko údajov, aby sme mohli zaregistrovať vašu žiadosť. Tieto informácie nám umožnia vybaviť žiadosť rýchlejšie.

informácie
Otázka

* Uveďte prosím všetky požadované informácie a odpovedzte na všetky otázky označené (*). Máte právo na prístup k týmto údajom a na ich opravu a kedykoľvek sa môžete s touto otázkou obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Údaje budú uchované počas doby potrebnej na splnenie cieľov, v súvislosti s ktorými boli zozbierané.