Redakčná charta

  1. Európsky parlament vytvoril internetový televízny kanál nazvaný 'europarltv', čím prispieva k uplatňovaniu práva všetkých občanov vedieť, čo sa deje v inštitúcii, ktorú si zvolili, a rozumieť tomuto dianiu. Tento kanál má prispieť k demokratizácii Európskej únie a k rozvoju európskeho verejného priestoru.
  2. Kanál sa riadi zásadami verejnoprávnej služby a plní ciele v oblasti poskytovania informácií a vzdelávania. Kanál je štruktúrovaný tak, aby príťažlivou, dôveryhodnou a profesionálnou formou predstavil všetky aspekty života Parlamentu.
  3. Kanál odráža pluralitu názorov, ktorá existuje v Európskom parlamente, pričom dôsledne zohľadňuje relatívnu silu politických skupín v súlade s neutrálnou a nestrannou redakčnou politikou.
  1. Kanál je vytvorený tak, aby posilňoval vzájomnú komunikáciu medzi Parlamentom a občanmi EÚ. Umožňuje občanom vyjadrovať názory na obsah vysielania a prispievať k jeho tvorbe.
  2. Celkový obsah a strategické smerovanie kanála sa stanovuje každoročne v dokumente, ktorý sa predkladá predsedníctvu. Za realizáciu stanoveného rámca zodpovedajú služby Parlamentu.
  3. Na dodržiavanie tejto charty dohliada poradná rada v rámci kompetencie predsedníctva Parlamentu.
  4. Táto charta je verejne dostupná a uverejní sa na internetovej stránke inštitúcie.