Žlté a červené potrubie Spravodajstvo 01:30

Solidárnejšie dodávky plynu

Hospodárstvo -

Európsky parlament dokončuje nové nariadenie, ktorého cieľom je zabezpečiť dodávky plynu do Európskej únie. Podľa nových solidárnych pravidiel sa budú môcť členské štáty, ktorým hrozí výpadok dodávok plynu, spoľahnúť na pomoc susedných štátov.

Infografika Spravodajstvo 01:26

Wi-Fi pre všetkých: komplexné pokrytie

Spoločnosť -

Európska únia sa usiluje o vytvorenie skutočne digitálnej spoločnosti, a preto je potrebné zmazať rozdiely medzi mestami a vidiekom aj z tohto hľadiska. Iniciatíva WiFi4EU má priniesť tisíckam miestnych komunít vysokorýchlostné a bezplatné pripojenie k internetu.

Tri veterné turbíny v poli 01:45

Spoločné ciele: energetická únia

Svet -

Ako rozumiete pojmu zdroj energie? Znamená to pre vás niečo? Alebo lepšie povedané, čo to bude znamenať pre vaše deti? Európu trápi znečistený vzduch a nepredvídateľné ceny paliva, preto treba konať. Európska únia pracuje na zmene. Spolky typu Ecopower sú príkladom toho, ako EÚ podporuje prechod od pevného a jadrového paliva k energii z obnoviteľných zdrojov. Tiež pomáhajú dodržiavať záväzok Únie o znižovaní úrovne skleníkových plynov a budovať koordinovanú energetickú úniu.

Skupina mladých ľudí stojí počas porady okolo stola 03:08

Spoločné ciele: Sociálny rozmer

Spoločnosť -

Nezamestnanosť mladých patrí k najväčším problémom niektorých európskych krajín. Platí to aj o Portugalsku. Sérgio Oliveira riadi v Portugalsku program zamestnanosti, ktorý pomáha mladým ľuďom s hľadaním práce. EÚ podporuje podobné projekty a chce zaviesť európsky pilier sociálnych práv, aby sa tieto aspekty zahrnuli do jej základných hodnôt. Vďaka ďalšiemu financovaniu sociálnych programov, ako je ten Sergiov, môže EÚ prispieť k zlepšeniu života svojich občanov.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku