záber na odpad Spravodajstvo 02:43

Ako ďalej s odpadom v Európe?

Hospodárstvo -

Európa musí znížiť počty skládok odpadu, obmedziť plytvanie potravinami a zlepšiť mieru recyklácie obalových materiálov. To sú hlavné ciele legislatívneho balíka pre oblasť odpadov, ktorý má Európsky parlament schváliť na marcovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.

Dvaja baníci s čelovkami sedia v bani na zemi. 04:23

Minerály z konfliktných zón: pravda o inteligentných telefónoch

Hospodárstvo -

Všetci používame elektroniku a mobilné telefóny. Odkiaľ však pochádza materiál na ich výrobu? Cín, volfrám, tantal a zlato. To sú štyri najbežnejšie minerály z konfliktných zón, v angličtine sú známe pod skratkou „3TGs“. Ich ťažba je v mnohých regiónoch príčinou nepokojov a nedodržiavania ľudských práv. Skupiny neraz medzi sebou bojujú kvôli nezákonnému obchodu s minerálmi. Výrobná firma Fairphone sa stará o to, aby jej dodávatelia pri ťažbe minerálov dodržiavali zákonom stanovené postupy. Európsky parlament sa zasadzuje za väčšiu transparentnosť dodávateľského reťazca prostredníctvom povinných systémov náležitej starostlivosti, ako ich vypracovalo OECD.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku