Grafické znázornenie týkajúce sa práv cestujúcich zobrazujúce batožinu v pozadí s osobou sediacou na pláži pri mori. 01:09

Vaše práva pri cestovaní v Európe

Hospodárstvo -

Zažili ste niekedy meškanie alebo zrušenie letu? Získajte viac informácií o právach cestujúcich v EÚ pri cestách v rámci Európy. Môžete mať právo na čokoľvek od občerstvenia až po odškodnenie. Cestujúci so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou majú aj ďalšie práva.

Muž držiaci európsky preukaz zdravotného poistenia pred európskou a inými vlajkami. 00:48

Európsky preukaz zdravotného poistenia: bezpečne v zahraničí

Spoločnosť -

Možno sa zraníte pri lyžovačke alebo sa pošmyknete na kúpalisku – každý z nás má svoj cestovateľský príbeh plný hrôzy. Pri vašich cestách po Európe vám chce Európsky parlament vďaka európskemu preukazu zdravotného poistenia zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti vždy, keď ju budete potrebovať.

Muži a ženy na nafukovačkách v mori. 01:03

Plávajte bezpečne v európskych vodách

Spoločnosť -

V lete si každý rád zapláva. Európsky parlament je presvedčený, že vody na kúpanie v Európe treba udržiavať čisté. Práve preto sa kvalita vôd na kúpanie pravidelne testuje, aby všetci vedeli, kde v Európe sa dá bezpečne okúpať. Užite si vlny!

Animovaná grafika poukazuje na zrušenie roamingových poplatkov v roku 2017. Spravodajstvo 00:36

Zrušenie roamingu

Hospodárstvo -

Prečo by ste mali platiť viac, keď voláte známym a rodine z inej krajiny EÚ? Od júna 2017 sa roamingové poplatky v Európe rušia. Európsky parlament bojoval za toto zrušenie a od roku 2007 pravidelne poplatky obmedzoval. Dnes môžete volať, posielať sms a surfovať kdekoľvek v EÚ za rovnakú cenu ako doma.

Infografika Spravodajstvo 04:57

Portréty generácie Erasmus

Spoločnosť -

Christine študovala architektúru v Aténach, Michele sa vybral do Budapešti — obaja ako študenti programu Erasmus. Obaja patria ku generácii, ktorej život formoval program Erasmus.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku