cezhraničná prenosnosť Spravodajstvo 01:29

Strímovanie bez hraníc: nové pravidlá pre online obsah

Hospodárstvo -

Hoci hraničné kontroly pokladajú mnohí Európania za príznak minulosti, teraz sa otvára otázka hraníc internetu. Európsky parlament schválil novú legislatívnu úpravu, ktorá spotrebiteľom umožňuje prenos predplateného digitálneho obsahu do ktorejkoľvek krajiny EÚ.

Hodinová veža nad pulzujúcim európskym mestom 01:42

Aké máte ako občan EÚ práva?

Spoločnosť -

Niektoré veci v živote sa zvyknú preceňovať. Európske občianstvo k nim však nepatrí. Európska únia svojim občanom otvára viac než len hranice. Možno sa rozhodnete, že chcete žiť v inom štáte EÚ. Ak ste študent, zamestnanec, dôchodca, či ak si aktívne hľadáte prácu, práva máte rovnaké v každom členskom štáte. Dokonca si do zvolenej domoviny môžete vziať rodinných príslušníkov.

Animovaný klip na tému rokovaní EÚ a Spojeného kráľovstva o Brexite Spravodajstvo 01:23

Určenie podmienok pri rokovaniach o Brexite

Záležitosti EÚ -

Spojené kráľovstvo spustilo formálny postup smerujúci k vystúpeniu z Európskej únie. Európsky parlament si do nadchádzajúcich rokovaní stanovil hraničné okruhy. Patrí tam najmä uprednostňovanie záujmov občanov a podmienka, aby Spojené kráľovstvo dodržalo svoje záväzky týkajúce sa rozpočtu EÚ. Video prináša pohľad na priority Európskeho parlamentu.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku