Muž hrá kriket 03:14

Integrácia utečencov: prekračovanie hraníc

Spoločnosť -

Prijatie utečencov nie len záležitosťou azylových postupov alebo poskytnutia potrebnej medzinárodnej ochrany, ide aj o pomoc pri hľadaní miesta v našej spoločnosti. Integrácia môže hostiteľským krajinám priniesť aj mnoho kultúrnych a hospodárskych výhod. V celej Európe nájdeme mnoho inšpiratívnych príbehov o utečencoch. Patria sem hráči kriketu vo Francúzsku, tlmočníci v Nemecku či oceňovaní fotografi v Taliansku. EÚ stojí na jednote v rozmanitosti, no rozhodnutie, či jednotlivé členské štáty chcú prijímať utečencov, zostáva na ich zvážení.

Infografika o Elmarovi Brokovi Spravodajstvo 02:07

Budúcnosť Európy: maximálne využitie Lisabonskej zmluvy (Elmar Brok)

Záležitosti EÚ -

Európsky parlament schválil sériu troch uznesení, v ktorých autori hľadajú možnosti ďalšieho vývoja Európskej únie. Jeden zo spravodajcov, Elmar Brok, nalieha, aby EÚ naplno využila Lisabonskú zmluvu, ktorej politický potenciál sa ešte úplne neprejavil. EÚ by mala presadzovať väčšiu transparentnosť a spoločnú obrannú politiku.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku