Abdulrahman Al Mawwas Spravodajstvo 02:46

Biele prilby požadujú vytvorenie humanitárneho koridoru v Sýrii

Svet -

Abdulrahman Al Mawwas, vrchný styčný dôstojník dobrovoľníckej organizácie Sýrskej civilnej obrany (tzv. Biele prilby), v rozhovore v Európskom parlamente žiada o vytvorenie humanitárneho koridoru v Sýrii a zhadzovanie humanitárnej pomoci z lietadiel vojnou zasiahnutým civilistom.

Údaj č. 1 Spravodajstvo 01:10

Päť čísel tohto týždňa

Svet -

Od fondov na boj so živelnými pohromami po mobilné zariadenia; od rozpočtu EÚ na rok 2017 a údajov o trestnej činnosti až po povinné prestávky pre členov komisie. Tu uvádzame päť čísel, ktoré sumujú to najpodstatnejšie z novembrového plenárneho zasadnutia v Bruseli.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku