Podpísanie Rímskej zmluvy. 05:15

Rímska zmluva: 60. výročie

Záležitosti EÚ -

Je dôležité pamätať si, odkiaľ pochádzame. Po tragédiách 2. svetovej vojny sa Rímska zmluva stala kľúčovou dohodou medzi šiestimi krajinami, ktoré spojili svoje osudy prostredníctvom Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Pri 60. výročí jej podpísania si pripomíname položenie základov Európy a jej úspechov, ktoré bráni Európsky parlament.

Tmavoružová ruža na chodníku 02:08

Spoločné ciele: bezpečnosť

Bezpečnosť -

EÚ v súčasnosti čelí hrozbe terorizmu. Všetci sa zhodneme, že bezpečnosť by mala byť hlavnou prioritou. Organizácie ako Europol bojujú s terorizmom a ďalšie, napríklad Fenvac, sa starajú o rodiny obetí. Medzi niektoré z krokov, ktoré EÚ tento rok podniká, patrí zdokonaľovanie hraničného systému, zlepšovanie komunikácie medzi členskými štátmi a kriminalizácia činov spojených s terorizmom.

Dvaja baníci s čelovkami sedia v bani na zemi. 04:23

Minerály z konfliktných zón: pravda o inteligentných telefónoch

Hospodárstvo -

Všetci používame elektroniku a mobilné telefóny. Odkiaľ však pochádza materiál na ich výrobu? Cín, volfrám, tantal a zlato. To sú štyri najbežnejšie minerály z konfliktných zón, v angličtine sú známe pod skratkou „3TGs“. Ich ťažba je v mnohých regiónoch príčinou nepokojov a nedodržiavania ľudských práv. Skupiny neraz medzi sebou bojujú kvôli nezákonnému obchodu s minerálmi. Výrobná firma Fairphone sa stará o to, aby jej dodávatelia pri ťažbe minerálov dodržiavali zákonom stanovené postupy. Európsky parlament sa zasadzuje za väčšiu transparentnosť dodávateľského reťazca prostredníctvom povinných systémov náležitej starostlivosti, ako ich vypracovalo OECD.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku