rybárska loď na lov vlečnou sieťou Spravodajstvo 00:57

Na programe v Štrasburgu

Záležitosti EÚ -

Čo prinesie Štrasburg: Slávnostné udelenie Sacharovovej ceny, zákaz hlbokomorského lovu rýb, reforma železníc a nový pracovný program inštitúcií EÚ na rok 2017.

Abdulrahman Al Mawwas Spravodajstvo 02:46

Biele prilby požadujú vytvorenie humanitárneho koridoru v Sýrii

Svet -

Abdulrahman Al Mawwas, vrchný styčný dôstojník dobrovoľníckej organizácie Sýrskej civilnej obrany (tzv. Biele prilby), v rozhovore v Európskom parlamente žiada o vytvorenie humanitárneho koridoru v Sýrii a zhadzovanie humanitárnej pomoci z lietadiel vojnou zasiahnutým civilistom.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku