hospodárstvo Spravodajstvo 01:29

Boj proti dampingu pri obchodovaní

Hospodárstvo -

Dovoz z krajín mimo EÚ dosiahol v prvom štvrťroku 2017 objem 468,2 miliardy EUR. V rámci predchádzania nespravodlivej konkurencie európskym firmám a pracovníkom platia tretie krajiny, ktoré na trhu EÚ uplatňujú „cenový damping“ tovaru, pokuty. Európsky parlament sa zaoberá novou metodológiou výpočtu antidampingového cla, pričom základom výpočtu je „významné pokrivenie trhu“.

Animovaná grafika poukazuje na zrušenie roamingových poplatkov v roku 2017. Spravodajstvo 00:36

Zrušenie roamingu

Hospodárstvo -

Prečo by ste mali platiť viac, keď voláte známym a rodine z inej krajiny EÚ? Od júna 2017 sa roamingové poplatky v Európe rušia. Európsky parlament bojoval za toto zrušenie a od roku 2007 pravidelne poplatky obmedzoval. Dnes môžete volať, posielať sms a surfovať kdekoľvek v EÚ za rovnakú cenu ako doma.

Animovaný klip na tému rokovaní EÚ a Spojeného kráľovstva o Brexite Spravodajstvo 01:23

Určenie podmienok pri rokovaniach o Brexite

Záležitosti EÚ -

Spojené kráľovstvo spustilo formálny postup smerujúci k vystúpeniu z Európskej únie. Európsky parlament si do nadchádzajúcich rokovaní stanovil hraničné okruhy. Patrí tam najmä uprednostňovanie záujmov občanov a podmienka, aby Spojené kráľovstvo dodržalo svoje záväzky týkajúce sa rozpočtu EÚ. Video prináša pohľad na priority Európskeho parlamentu.

Infografika Spravodajstvo 04:57

Portréty generácie Erasmus

Spoločnosť -

Christine študovala architektúru v Aténach, Michele sa vybral do Budapešti — obaja ako študenti programu Erasmus. Obaja patria ku generácii, ktorej život formoval program Erasmus.

Infografika Spravodajstvo 01:27

Modrá karta EÚ: doplnenie chýbajúcich zručností

Hospodárstvo -

Členské štáty EÚ čelia nedostatku pracovnej sily vo viacerých kľúčových sektoroch, Európa môže do roku 2020 potrebovať až 756 000 pracovníkov do sektora IKT a asi milión zdravotníkov. Cieľom prehodnocovania systému modrej karty EÚ je prilákať najlepších a najkvalifikovanejších pracovníkov z celého sveta.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku