policajt pri obhliadke drog Spravodajstvo 01:47

Trestné sankcie za nové typy drog

Spoločnosť -

Európsky parlament žiada trestnoprávne postihy za nové psychoaktívne látky. Systém včasného varovania umožní rýchlejšie hodnotenie a zakázanie látok, ktoré by mohli byť škodlivé.

CANCER Spravodajstvo 01:51

Women's cancers: boosting preventive care

Spoločnosť -

One in four deaths in the EU is caused by cancer, with certain forms predominantly or exclusively affecting women such as cancer of the breast, uterus, cervix and ovaries. Breast cancer is the most fatal for women. Experts join lawmakers to look at the current situation in the prevention, screening, diagnosis and treatment of women's cancers in the EU. MEP Daniela Aiuto says access to preventative care must be improved especially in poorer member states.

Finalisti Ceny Lux Spravodajstvo 01:26

Filmová cena Lux: o identite a predsudkoch

Spoločnosť -

Filmy vybrané do finále Filmovej ceny Lux za rok 2017 sa týkajú identity a predsudkov. Ide o filmy „Sámska krv“ režisérky Amandy Kernellovej zo Švédska, „Western“ nemeckej režisérky Valesky Grisebachovej a film, ktorý Francúzsko nominovalo na Oscara „BMP“ režiséra Robina Campilla.

Migrantka s dieťaťom Spravodajstvo 01:30

Migračná kríza: rozdeliť záťaž medzi všetkých

Záležitosti EÚ -

Poslanci EP prehodnocujú Dublinské nariadenie. Tento zákon určuje, ktorá krajina zodpovedá za spracovanie žiadosti o azyl. Za súčasného systému čelia najväčšiemu náporu hraničné krajiny ako Grécko a Taliansko. Poslanci EP odporúčajú povinné zapojenie štátov a férovejšie delenie žiadateľov o azyl medzi všetky členské štáty.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku