Tmavoružová ruža na chodníku 02:08

Spoločné ciele: bezpečnosť

Bezpečnosť -

EÚ v súčasnosti čelí hrozbe terorizmu. Všetci sa zhodneme, že bezpečnosť by mala byť hlavnou prioritou. Organizácie ako Europol bojujú s terorizmom a ďalšie, napríklad Fenvac, sa starajú o rodiny obetí. Medzi niektoré z krokov, ktoré EÚ tento rok podniká, patrí zdokonaľovanie hraničného systému, zlepšovanie komunikácie medzi členskými štátmi a kriminalizácia činov spojených s terorizmom.

Podpísanie Rímskej zmluvy. 05:15

Rímska zmluva: 60. výročie

Záležitosti EÚ -

Je dôležité pamätať si, odkiaľ pochádzame. Po tragédiách 2. svetovej vojny sa Rímska zmluva stala kľúčovou dohodou medzi šiestimi krajinami, ktoré spojili svoje osudy prostredníctvom Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Pri 60. výročí jej podpísania si pripomíname položenie základov Európy a jej úspechov, ktoré bráni Európsky parlament.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku