Jean-Claude Juncker Spravodajstvo 02:07

Prejav o stave EÚ v roku 2018

Záležitosti EÚ -

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predniesol 12. septembra poslancom Európskeho parlamentu v Štrasburgu svoj štvrtý a posledný prejav o stave Únie. Volal po silnej a jednotnej Európe a varoval pred hrozbou populizmu. Osem mesiacov pre európskymi voľbami sa v štrasburskej rozprave diskutovalo o ambicióznom programe pre európsku dvadsaťsedmičku.

náhľad Spravodajstvo 01:21

Obehové hospodárstvo a stratégia pre plasty

Záležitosti EÚ -

Európsky parlament skúma novú stratégiu, ktorej cieľom je dosiahnuť, aby sa do roku 2030 recyklovali všetky plastové obaly. Nové opatrenia majú krajinám uľahčiť znižovanie množstva vytvoreného plastového odpadu, čím by sa obmedzili jeho ničivé dôsledky na životné prostredie, klímu, zdravie aj hospodárstvo.

Laboratórium Spravodajstvo 01:45

Boj proti rezistentným infekciám

Spoločnosť -

Antimikrobiálna odolnosť je rastúci globálny problém. Lekári sa obávajú, že do roku 2050 zabije viac ľudí ako rakovina. Parlament nalieha na Komisiu a členské štáty, aby zaviedli rozsiahlejšie preventívne opatrenia.

Európsky zbor solidarity Spravodajstvo 01:30

Európsky zbor solidarity

Záležitosti EÚ -

Európsky zbor solidarity je novou iniciatívou, ktorej cieľom je umožniť mladým Európanom pomáhať iným v rámci Európskej únie. Parlament požadoval pre zbor solidarity navýšenie zdrojov. Do programu sa zaradia ďalšie aktivity, napríklad ochrana životného prostredia či pomoc migrantom.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku