Animovaný klip na tému rokovaní EÚ a Spojeného kráľovstva o Brexite Spravodajstvo 01:23

Určenie podmienok pri rokovaniach o Brexite

Záležitosti EÚ -

Spojené kráľovstvo spustilo formálny postup smerujúci k vystúpeniu z Európskej únie. Európsky parlament si do nadchádzajúcich rokovaní stanovil hraničné okruhy. Patrí tam najmä uprednostňovanie záujmov občanov a podmienka, aby Spojené kráľovstvo dodržalo svoje záväzky týkajúce sa rozpočtu EÚ. Video prináša pohľad na priority Európskeho parlamentu.

Hodinová veža nad pulzujúcim európskym mestom 01:42

Aké máte ako občan EÚ práva?

Spoločnosť -

Niektoré veci v živote sa zvyknú preceňovať. Európske občianstvo k nim však nepatrí. Európska únia svojim občanom otvára viac než len hranice. Možno sa rozhodnete, že chcete žiť v inom štáte EÚ. Ak ste študent, zamestnanec, dôchodca, či ak si aktívne hľadáte prácu, práva máte rovnaké v každom členskom štáte. Dokonca si do zvolenej domoviny môžete vziať rodinných príslušníkov.

Chirurgovia pri operácii využívajú zdravotnícke pomôcky. 03:33

O regulácii zdravotníckych pomôcok v Európe

Hospodárstvo -

K nedávnym škandálom týkajúcim sa zdravotníckych pomôcok patrí aj rozhodnutie francúzskeho výrobcu prsných implantátov spoločnosť PIP použiť do svojich výrobkov nebezpečné gély. Európsky parlament požaduje sprísnenie dohľadu nad sektorom. Nová legislatíva presadzuje prísnejšiu reguláciu a podporuje inovácie. Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro umožňujú lepšiu liečbu, a tak prispievajú k zlepšeniu zdravotného stavu občanov EÚ.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku