Grafické znázornenie týkajúce sa práv cestujúcich zobrazujúce batožinu v pozadí s osobou sediacou na pláži pri mori. 01:09

Vaše práva pri cestovaní v Európe

Hospodárstvo -

Zažili ste niekedy meškanie alebo zrušenie letu? Získajte viac informácií o právach cestujúcich v EÚ pri cestách v rámci Európy. Môžete mať právo na čokoľvek od občerstvenia až po odškodnenie. Cestujúci so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou majú aj ďalšie práva.

Muži a ženy na nafukovačkách v mori. 01:03

Plávajte bezpečne v európskych vodách

Spoločnosť -

V lete si každý rád zapláva. Európsky parlament je presvedčený, že vody na kúpanie v Európe treba udržiavať čisté. Práve preto sa kvalita vôd na kúpanie pravidelne testuje, aby všetci vedeli, kde v Európe sa dá bezpečne okúpať. Užite si vlny!

Muž držiaci európsky preukaz zdravotného poistenia pred európskou a inými vlajkami. 00:48

Európsky preukaz zdravotného poistenia: bezpečne v zahraničí

Spoločnosť -

Možno sa zraníte pri lyžovačke alebo sa pošmyknete na kúpalisku – každý z nás má svoj cestovateľský príbeh plný hrôzy. Pri vašich cestách po Európe vám chce Európsky parlament vďaka európskemu preukazu zdravotného poistenia zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti vždy, keď ju budete potrebovať.

Animovaný klip na tému rokovaní EÚ a Spojeného kráľovstva o Brexite Spravodajstvo 01:23

Určenie podmienok pri rokovaniach o Brexite

Záležitosti EÚ -

Spojené kráľovstvo spustilo formálny postup smerujúci k vystúpeniu z Európskej únie. Európsky parlament si do nadchádzajúcich rokovaní stanovil hraničné okruhy. Patrí tam najmä uprednostňovanie záujmov občanov a podmienka, aby Spojené kráľovstvo dodržalo svoje záväzky týkajúce sa rozpočtu EÚ. Video prináša pohľad na priority Európskeho parlamentu.

Animovaná grafika poukazuje na zrušenie roamingových poplatkov v roku 2017. Spravodajstvo 00:36

Zrušenie roamingu

Hospodárstvo -

Prečo by ste mali platiť viac, keď voláte známym a rodine z inej krajiny EÚ? Od júna 2017 sa roamingové poplatky v Európe rušia. Európsky parlament bojoval za toto zrušenie a od roku 2007 pravidelne poplatky obmedzoval. Dnes môžete volať, posielať sms a surfovať kdekoľvek v EÚ za rovnakú cenu ako doma.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku