Infografika Spravodajstvo 01:20

Európske voľby: hlavný kandidát alebo Spitzenkandidát

Záležitosti EÚ -

V roku 2014 mohli európski voliči po prvýkrát v dejinách EÚ rozhodnúť, kto bude menovaný za predsedu Komisie vďaka tomu, že strany určili svojich hlavných kandidátov. Keďže sa opäť blížia voľby do Európskeho parlamentu, ponúkame pohľad na systém menovania hlavného kandidáta.

Zmenšená snímka Spravodajstvo 01:28

3D tlač: Parlament skúma novú technológiu

Záležitosti EÚ -

S rastúcou obľúbenosťou 3D tlače sa mení spôsob fungovania firiem aj bežné pracovné postupy. Táto nová hraničná oblasť výroby zároveň kladie otázky týkajúce sa bezpečnosti a práv duševného vlastníctva, ktoré chce Európsky parlament riešiť.

Zmenšená snímka Spravodajstvo 01:19

Spravodlivejšie poľnohospodárstvo v Únii po roku 2020

Záležitosti EÚ -

Parlament aktuálne pracuje na reforme poľnohospodárskeho rámca Únie – Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Reforma sleduje ambiciózne ciele: chce zabezpečiť férovejšie financovanie, viac podporovať mladých a začínajúcich farmárov aj regióny v zložitej situácii. Zároveň má poľnohospodárom poskytnúť prostriedky na zvládanie krízových stavov.

Laboratórium Spravodajstvo 01:45

Boj proti rezistentným infekciám

Spoločnosť -

Antimikrobiálna odolnosť je rastúci globálny problém. Lekári sa obávajú, že do roku 2050 zabije viac ľudí ako rakovina. Parlament nalieha na Komisiu a členské štáty, aby zaviedli rozsiahlejšie preventívne opatrenia.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku