Vianoce Spravodajstvo 01:39

Veselé digitálne Vianoce

Spoločnosť -

Vo vianočnom období čoraz viac občanov využíva digitálne produkty. Je to nová norma, ktorú treba regulovať a tým lepšie chrániť občanov. Európsky parlament sa zameriava na všetky problémy: od poškodeného tovaru, neoprávneného blokovania na základe geografickej polohy, medzištátneho doručovania, online streamovania či koniec roamingu.

Venezuela Spravodajstvo 04:16

Sacharovova cena za rok 2017: Venezuelská opozícia v krajine zmietanej krízou

Svet -

Venezuela čelí hospodárskej a politickej kríze. Politická opozícia krajiny každý deň bojuje za znovuzískanie slobody. Európsky parlament udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2017 všetkým venezuelským politickým väzňom a demokratickej opozícii, ktorú zastupuje predseda Národného zhromaždenia Julio Borges.

Plagát Spravodajstvo 01:46

Daňové úniky si vyžadujú neustále vyšetrovanie

Hospodárstvo -

Po zverejnení Paradise Papers poslanci EP pravdepodobne požiadajú o vytvorenie špeciálneho vyšetrovacieho výboru a nakoniec stáleho výboru, ktorý sa bude zameriavať na prečiny v oblasti daňových únikov. Na decembrovom pléne budú poslanci hlasovať o záverečných odporúčaniach Vyšetrovacieho výboru na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi (PANA). Cieľom je zrýchliť zavádzanie zákonov zameraných proti praniu špinavých peňazí.

STEVENS Spravodajstvo 01:37

O živote s postihnutím: k rovnosti je v EÚ ešte dlhá cesta

Spoločnosť -

V snahe zabezpečiť ľuďom s postihnutím rovnaké zastúpenie a rovnaké príležitosti v spoločnosti aj na pracovisku Európsky parlament presadzuje Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorá má riešiť témy ako rodová rovnosť, chudoba či diskriminácia. Poslankyňa EP Helga Stevens už roky bojuje za práva ľudí so zdravotným postihnutím. Tvrdí, že z hľadiska zastúpenia postihnutých a ich začleňovania do spoločnosti sa dá urobiť oveľa viac.

Infografika Spravodajstvo 01:30

Parlament požaduje prehodnotenie spôsobu poľnohospodárskej produkcie

Záležitosti EÚ -

Európsky parlament požaduje postupný útlm používania glyfosátu. Ide o látku, ktorá je súčasťou bežných herbicídov a často sa k jej použitiu uchyľujú domácnosti aj poľnohospodári. Poslanci EP navrhujú zmenu modelu poľnohospodárskej produkcie, radi by do nej začlenili alternatívy, napr. integrovanú ochranu proti škodcom.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku