Zmenšená snímka Spravodajstvo 01:28

Mejkap pre zvieratá? Nie, vďaka!

Spoločnosť -

Odvtedy, čo EÚ zakázala testovanie a predaj kozmetických výrobkov testovaných na zvieratách, prešlo päť rokov. Hoci európske spoločnosti využívajú etické a vhodnejšie alternatívy, na svete naďalej dominuje testovanie na zvieratách. Európska únia je pripravená rozšíriť tento zákaz do sveta.

Ostnatý drôt s tuniskou vlajkou 03:28

Ľudské práva

Spoločnosť -

Európska únii stojí na princípoch ľudských práv a slobody slova. Preto Európsky parlament podporuje krajiny ako Tunisko v jeho vytrvalej snahe o dosiahnutie demokracie. Táto podpora nadobúda formu právnych či politických krokov, medzi ktoré patrí Sacharovova cena a Sacharovovo štipendium. Zoznámte sa s Asmou Kaueš. Táto tuniská aktivistka získala Sacharovovo štipendium a nám porozprávala svoj príbeh.

Plocha s popadanými stromami pri pohľade zhora. 04:52

Zmena klímy

Spoločnosť -

Zmena klímy je hlavnou výzvou, ktorej bude čeliť naša generácia, a Európska únia má silu niečo v tomto smer podniknúť. Ale čo? Pobaltská oblasť Európy je najviac ohrozená zmenou klímy, čelí vlnám horúčav, prívalovým dažďom a stúpajúcej hladine mora. Video ukazuje, ako poľský región v okolí Gdanska rieši uvedené problémy s pomocou EÚ.

Chodci na rušnej obchodnej ulici. 03:33

Podpora rastu a pracovných miest v EÚ

Spoločnosť -

Malé a stredné podniky — MSP — sú hnacím motorom európskeho hospodárstva. Európsky parlament sa chce postarať o stabilný rast EÚ tvorbou a podporou prostredia zameraného na MSP. Zoznámte sa s Arnaudom a Geraldine, ktorí vlastnia malú nábytkársku firmu vo Francúzsku.

Cintorín opustených lodí. 04:13

Migrácia

Spoločnosť -

Len v roku 2016 sa na ostrov Lampedusa dostalo 180 000 migrantov. Migrácia predstavuje pre poslancov EP výzvu už roky, takisto aj pre európskych občanov, ktorých v súvislosti s migráciou trápia obavy. Zoznámte sa s občanmi Lampedusy: rybármi, lekárom a umelkyňou, a pozrite si, ako na nich vplýva migračná kríza.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku