Infografika o Elmarovi Brokovi Spravodajstvo 02:07

Budúcnosť Európy: maximálne využitie Lisabonskej zmluvy (Elmar Brok)

Záležitosti EÚ -

Európsky parlament schválil sériu troch uznesení, v ktorých autori hľadajú možnosti ďalšieho vývoja Európskej únie. Jeden zo spravodajcov, Elmar Brok, nalieha, aby EÚ naplno využila Lisabonskú zmluvu, ktorej politický potenciál sa ešte úplne neprejavil. EÚ by mala presadzovať väčšiu transparentnosť a spoločnú obrannú politiku.

Justin Trudeau Spravodajstvo 01:28

Obchodná dohoda s Kanadou schválená

Hospodárstvo -

Európsky parlament schválil historickú Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu (CETA), čím odstránil jednu z posledných prekážok. Dohoda, ktorej prípravy trvali sedem rokov, má odstrániť prekážky pri obchodovaní Kanady s Úniou. Ešte ju musia ratifikovať parlamenty štátov.

výroba Spravodajstvo 02:06

Poslanci EP presadzujú reformu obchodovania s emisiami

Hospodárstvo -

Európsky systém obchodovania s kvótami je jedinečný systém svojho druhu na obmedzenie emisií uhlíka pomocou nástrojov voľného trhu, a tento vzhľadom na súčasné podmienky treba modernizovať. Ian Duncan, spravodajca Parlamentu k téme, vedie rokovania, ktoré majú smerovať k okamžitým reformám.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku