camera Spravodajstvo 01:26

Artificial intelligence: a new media age

Spoločnosť -

Artificial intelligence can be used to create information and to counter fake news. But what are the challenges and opportunities within that? That question was at the heart of the annual science lecture of the Parliament’s scientific body (Science and Technlogy Options Assessment – STOA).

Herečky Spravodajstvo 02:01

Víťazný film Ceny LUX za rok 2017 Sámska krv je o dospievaní

Spoločnosť -

Lene Cecilia Sparrok a Mia Sparrok ako hlavné hrdinky filmu Amandy Kernellovej s názvom „Sámska krv“, ktorý získal Cenu LUX Európskeho parlamentu za rok 2017 za dojímavý príbeh sámskeho dievčaťa, ktoré sníva o inom živote. V rozhovore uviedli, že hoci film zobrazuje neľahkú históriu sámskeho ľudu, venuje sa tiež téme mladosti.

náhľad Spravodajstvo 01:19

Zvyšovanie bezpečnosti ciest

Hospodárstvo -

Európsky parlament chce prispieť k znižovaniu počtu smrteľných havárií na európskych cestách, preto verí, že by v každom novom aute mali byť povinné asistenčné systémy.

Zamestnanci Spravodajstvo 01:19

Rakovina súvisiaca so zamestnaním: EP upravuje pravidlá

Spoločnosť -

Aktuálne platné pravidlá, ktoré upravujú limity karcinogénnych látok a mutagénov na pracovisku, majú viac než 10 rokov. Parlament chce lepšie chrániť zamestnancov, preto navrhuje úpravu pravidiel tak, aby tam patrilo viac rakovinotvorných chemických látok. Tiež navrhuje prísnejšie limity niektorých látok a trvá na tom, aby boli zamestnanci pod dlhodobým lekárskym dohľadom.


O EuroparlTV

EuroparlTV je internetová obrazová služba Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je informovať občanov EÚ o činnosti Parlamentu a o tom, ako sa poslanci podieľajú na politickom vývoji a ako schvaľujú právne predpisy, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej Európe.

Prejsť na stránku

Kontakt

Na spracovanie vašich otázok, žiadostí o informácie a návrhov pre EuroparlTV je určená emailová služba. Otázky sa musia týkať tém, ktoré patria do oblasti činnosti Európskeho parlamentu. Odpovede vám budú zaslané v primeranej lehote.

Prejsť na stránku