Táto stránka sa nenašla alebo už neexistuje (chyba 404)

Domovská stránka

Navštívte našu domovskú stránku a sledujte najnovšie videá o činnosti Európskeho parlamentu.

Prejsť na stránku

Kontakt

Pre občanov je zriadená elektronická schránka, prostredníctvom ktorej môžu klásť otázky, požiadať o informácie a podať návrhy Európskemu parlamentu. Všetky položené otázky sa musia týkať záležitostí spadajúcich do sféry činnosti Európskej únie. Tieto budú zodpovedané v rámci primeraného časového obdobia.

Prejsť na stránku