Cyklické hospodárstvo: za čistejšiu Európu

Hospodárstvo - - 01:51

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

V snahe o ekologickú a konkurencieschopnú budúcnosť Únie sa aktuálne pripravuje nová politika zameraná na zvyšovanie miery recyklácie a znižovanie množstva odpadu v Európe.

Prepis: