Solidárnejšie dodávky plynu

Hospodárstvo - - 01:30

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Európsky parlament dokončuje nové nariadenie, ktorého cieľom je zabezpečiť dodávky plynu do Európskej únie. Podľa nových solidárnych pravidiel sa budú môcť členské štáty, ktorým hrozí výpadok dodávok plynu, spoľahnúť na pomoc susedných štátov.

Prepis: