Nové zdroje pre rozpočet s cieľom zvýšiť schopnosť EÚ reagovať na výzvy

Hospodárstvo - - 01:12

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Poslanci EP navrhujú reformu rámca vlastných zdrojov EÚ s cieľom posilniť jej rozpočet pre budúce výzvy.

Prepis: