Obehové hospodárstvo a stratégia pre plasty

Záležitosti EÚ - - 01:21

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Európsky parlament skúma novú stratégiu, ktorej cieľom je dosiahnuť, aby sa do roku 2030 recyklovali všetky plastové obaly. Nové opatrenia majú krajinám uľahčiť znižovanie množstva vytvoreného plastového odpadu, čím by sa obmedzili jeho ničivé dôsledky na životné prostredie, klímu, zdravie aj hospodárstvo.

Prepis: