Vyššia energetická hospodárnosť budov

Záležitosti EÚ - - 01:59

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Európsky parlament nastavil členským štátom nové ciele v snahe zaistiť, aby budovy v EÚ menej plytvali energiou. Ciele majú krajiny motivovať k využívaniu priekopníckych skúseností s nízkoenergetickým bývaním, aké odskúšali napr. v Nemecku či Dánsku.

Prepis: