Po straníckej linke: politické skupiny

Záležitosti EÚ - - 00:58

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Ak si niekam pozvete 751 ľudí, musíte si vymyslieť vhodný spôsob organizácie. Prípadne môžete napodobniť Európsky parlament a rozčleniť zostavu na osem skupín. 751 poslancov Parlamentu sa delí do skupín, ktoré ideovo pokrývajú celé politické spektrum Európskej únie. Krátke animované video vysvetľuje, ako vznikajú politické skupiny a čo v nich poslanci robia.

Prepis: