Prehľad bruselského týždňa: od plytvania potravinami cez súkromie na internete až k núteným sobášom mladistvých

Záležitosti EÚ - - 00:53

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Do programu sa počas nasledujúceho týždňa dostane pestrá paleta tém: manažovanie nepredaných potravín, politika vracania migrantov, súkromie na internete, ženy zamestnané v oblasti dopravy a sobáše maloletých.

Prepis: