Čo prinesie druhá polovica roku 2017

Záležitosti EÚ - - 01:59

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Už dnes je jasné, že druhý polrok roku 2017 bude hektický: v programe sa objaví aj rozprava o stave Únie, Cena LUX a Sacharovova cena za slobodu myslenia, migračná kríza, zmena klímy, rovnováha pracovného a súkromného života, téma vyslaných pracovníkov a aj súbory cookies.

Prepis: