Ekodizajn: EÚ sa zasadzuje za ekologickejšie riešenia

Záležitosti EÚ - - 01:19

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Pracovný plán Európskeho parlamentu v oblasti ekodizajnu má za cieľ dlhšiu životnosť a lepšie fungovanie výrobkov od mobilných telefónov až po chladničky. V rámci európskeho balíka o obehovom hospodárstve má ekodizajn priniesť výhody spotrebiteľom a pripraviť Európu na udržateľnú budúcnosť.

Prepis: