Viacročný finančný rámec je pripravený reagovať na zmenu pomerov

Záležitosti EÚ - - 01:30

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Európsky parlament bude po prvýkrát hlasovať o prehodnotení viacročného finančného rámca, vďaka čomu sa európsky rozpočet dokáže prispôsobiť zmeneným okolnostiam. Poslanci EP požadujú viac flexibility pri vynakladaní zdrojov, najmä v naliehavých prípadoch.

Prepis: