Európsky zbor solidarity

Záležitosti EÚ - - 01:30

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Európsky zbor solidarity je novou iniciatívou, ktorej cieľom je umožniť mladým Európanom pomáhať iným v rámci Európskej únie. Parlament požadoval pre zbor solidarity navýšenie zdrojov. Do programu sa zaradia ďalšie aktivity, napríklad ochrana životného prostredia či pomoc migrantom.

Prepis: