Pomoc pri návrate na trh práce

Záležitosti EÚ - - 01:10

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Ako má Európa čeliť dlhodobej nezamestnanosti? Parlament volá po celoeurópskych riešeniach pri dlhodobej pracovnej neschopnosti v dôsledku ochorení.

Prepis: