Z EÚ sa má stať lepšie pracovisko

Záležitosti EÚ - - 01:29

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Európsky parlament má hlasovať o novom zákone, ktorý vyslaným pracovníkom počas ich dočasného presunutia na pracoviská v ostatných krajinách EÚ zabezpečí rovnaké práva a plácu ako ostatným v danej krajine.

Prepis: