Vyslaní robotníci: tá istá práca, tá istá krajina, tá istá mzda

Záležitosti EÚ - - 04:00

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Európsky parlament aktualizuje pravidlá o vyslaných robotníkoch, ktoré pochádzajú z roku 1996. Cieľom je lepšie chrániť európskych robotníkov, ktorí odchádzajú do zahraničia na dočasné práce, a zabrániť akejkoľvek forme sociálneho dumpingu.

Prepis: