Ako funguje EÚ: Európsky parlament

Others - - 05:49

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

EuroparlTV vás pozýva na prieskumnú cestu po práci v Európskom parlamente v jeho troch sídlach: Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu.

Prepis: