Štúdio: Inventúra k nariadeniu REACH

Others - - 14:30

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Nariadenie o chemických látkach a ich bezpečnom používaní REACH má za cieľ určiť rizikové chemikálie. No pýtame sa, či ide dosť ďaleko, aby ochránilo zákazníkov? Bude k dispozícii dostatočne veľa informácií? Stanú sa výrobky, ktoré používame, bezpečnejším

Prepis: