Podpora rastu a pracovných miest v EÚ

Spoločnosť - - 03:33

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Malé a stredné podniky — MSP — sú hnacím motorom európskeho hospodárstva. Európsky parlament sa chce postarať o stabilný rast EÚ tvorbou a podporou prostredia zameraného na MSP. Zoznámte sa s Arnaudom a Geraldine, ktorí vlastnia malú nábytkársku firmu vo Francúzsku.

Prepis: