Spoločné ciele: Sociálny rozmer

Spoločnosť - - 03:08

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Nezamestnanosť mladých patrí k najväčším problémom niektorých európskych krajín. Platí to aj o Portugalsku. Sérgio Oliveira riadi v Portugalsku program zamestnanosti, ktorý pomáha mladým ľuďom s hľadaním práce. EÚ podporuje podobné projekty a chce zaviesť európsky pilier sociálnych práv, aby sa tieto aspekty zahrnuli do jej základných hodnôt. Vďaka ďalšiemu financovaniu sociálnych programov, ako je ten Sergiov, môže EÚ prispieť k zlepšeniu života svojich občanov.

Prepis: