Trestné sankcie za nové typy drog

Spoločnosť - - 01:47

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Európsky parlament žiada trestnoprávne postihy za nové psychoaktívne látky. Systém včasného varovania umožní rýchlejšie hodnotenie a zakázanie látok, ktoré by mohli byť škodlivé.

Prepis: