O živote s postihnutím: k rovnosti je v EÚ ešte dlhá cesta

Spoločnosť - - 01:37

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

V snahe zabezpečiť ľuďom s postihnutím rovnaké zastúpenie a rovnaké príležitosti v spoločnosti aj na pracovisku Európsky parlament presadzuje Európsku stratégiu pre oblasť zdravotného postihnutia, ktorá má riešiť témy ako rodová rovnosť, chudoba či diskriminácia. Poslankyňa EP Helga Stevens už roky bojuje za práva ľudí so zdravotným postihnutím. Tvrdí, že z hľadiska zastúpenia postihnutých a ich začleňovania do spoločnosti sa dá urobiť oveľa viac.

Prepis: