Cezhraničné doručovanie balíkov v EÚ

Spoločnosť - - 00:49

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Ceny za cezhraničné doručovanie balíkov môžu byť nejednotné, svojvoľné a nejasné. Európsky parlament chce, aby všetci občania vedeli, za čo platia. Preto prijal právny predpis na zvýšenie transparentnosti, pokiaľ ide o doručovateľov a ceny, ktoré si účtujú.