Pravidlá na zaistenie bezpečnosti v EÚ

Spoločnosť - - 00:38

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Európski občania musia mať prístup k bezpečným potravinám, liekom, hračkám a internetovému obsahu. Bezpečnostná politika Európskej únie siaha od jasného a presného označovania a bezpečnostných pokynov až po ochranu pred škodlivým online obsahom.

Prepis: