Európske kultúrne dedičstvo: puto, ktoré spája

Spoločnosť - - 01:28

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Európska únia vyhlásila rok 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva, čím chce poukázať na rôznorodosť, spoločné dejiny a pestrosť kultúr, na ktorých stojí súčasná Európa.

Prepis: