Európske kultúrne dedičstvo: puto, ktoré spája

Spoločnosť - - 01:28

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Európsky parlament hlasuje o vyhlásení roku 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva, ktorý by poukázal na rôznorodosť, spoločné dejiny a pestrosť kultúr, na ktorých stojí súčasná Európa.

Prepis: