Rastúca dôvera v rozmach bioproduktov

Spoločnosť - - 01:16

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Európsky parlament hlasuje o nových pravidlách zameraných na posilňovanie dôvery spotrebiteľov v biohospodárstvo a ochranu pred nečestnými praktikami. Upravený zákon o biovýrobe a označovaní bioproduktov vstúpi do platnosti v januári 2021.

Prepis: