Rakovina súvisiaca so zamestnaním: EP upravuje pravidlá

Spoločnosť - - 01:19

Vložiť toto video:

Zdieľať tento obrazový záznam na:

Aktuálne platné pravidlá, ktoré upravujú limity karcinogénnych látok a mutagénov na pracovisku, majú viac než 10 rokov. Parlament chce lepšie chrániť zamestnancov, preto navrhuje úpravu pravidiel tak, aby tam patrilo viac rakovinotvorných chemických látok. Tiež navrhuje prísnejšie limity niektorých látok a trvá na tom, aby boli zamestnanci pod dlhodobým lekárskym dohľadom.

Prepis: