Uredniška načela

  1. Evropski parlament je vzpostavil spletno televizijsko postajo z imenom europarltv, da bi tako zadostil pravici vseh državljanov, da vedo in razumejo, kaj se dogaja v instituciji, ki so jo izvolili. Namen programa je prispevati k demokratizaciji Evropske unije in k razvoju evropskega javnega prostora.
  2. Delo postaje urejajo načela javne službe za informativne in izobraževalne namene. Namen postaje je zagotavljati, da so vsi vidiki življenja v Parlamentu predstavljeni v privlačni, verodostojni in profesionalni luči.
  3. Postaja zagotavlja prikaz pluralnosti mnenj v Evropskem parlamentu, z dolžnim spoštovanjem relativne zastopanosti političnih skupin, v skladu z nevtralno in nepristransko uredniško politiko.
  1. Postaja se razvija tako, da krepi interaktivnost med Parlamentom in državljani Evrope. Državljanom omogoča izražati mnenje o programski vsebini ter prispevati k tej vsebini.
  2. Splošna vsebina in strateška usmeritev postaje se določi letno v dokumentu, ki se predloži predsedstvu. Za izvajanje tega okvira so odgovorne službe Parlamenta.
  3. Spoštovanje teh pravil nadzira svetovalni svet pod vodstvom predsedstva Parlamenta.
  4. Ta dokument je javno dostopen in objavljen na spletišču institucije.