Igralec kriketa 03:14

Vključitev beguncev: prečkanje meja

Družba -

Sprejemanje beguncev ni zgolj vprašanje postopkov za azil ali zagotavljanje potrebne mednarodne zaščite, ampak je ljudem treba tudi pomagati najti mesto v družbi. Vključitev lahko prinese tudi mnogo kulturnih in gospodarskih prednosti za države gostiteljice. Po vsej Evropi obstaja veliko navdihujočih zgodb o beguncih. Pa naj gre za igralce kriketa v Franciji, tolmače v Nemčiji ali nagrajene fotografe v Italiji. EU temelji na enotnosti v raznolikosti, a je sprejetje beguncev v določeno državo še vedno v rokah držav članic.

Elmar Brok, infografika Novice 02:07

Prihodnost Evrope: čim bolje izkoristiti Lizbonsko pogodbo (Elmar Brok)

Zadeve EU -

Evropski parlament je sprejel sklop treh resolucij, ki raziskujejo prihodnji razvoj Evropske unije. Eden od poročevalcev, Elmar Brok, poziva EU, naj v celoti izkoristi Lizbonsko pogodbo, katere politični potencial še ni povsem izkoriščen. EU bi na primer morala postati bolj pregledna in razviti skupno obrambno politiko.


O EuroparlTV

EuroparlTV je spletna video storitev Evropskega parlamenta, prek katere se lahko državljani EU seznanijo z dejavnostmi Parlamenta in vidijo, kako evropski poslanci oblikujejo politično dogajanje in sprejemajo zakone, ki vplivajo na življenja ljudi po vsej Evropi.

Pojdi na stran

Navežite stik

Vsa vaša vprašanja, zahteve po več informacijah in predloge za EuroparlTV lahko pošiljate na poseben namenski naslov elektronske pošte. Predmet vprašanja mora biti povezan z dejavnostmi Evropskega parlamenta. Odgovore boste prejeli v razumnem času.

Pojdi na stran