Elmar Brok, infografika Novice 02:07

Prihodnost Evrope: čim bolje izkoristiti Lizbonsko pogodbo (Elmar Brok)

Zadeve EU -

Evropski parlament je sprejel sklop treh resolucij, ki raziskujejo prihodnji razvoj Evropske unije. Eden od poročevalcev, Elmar Brok, poziva EU, naj v celoti izkoristi Lizbonsko pogodbo, katere politični potencial še ni povsem izkoriščen. EU bi na primer morala postati bolj pregledna in razviti skupno obrambno politiko.

Justin Trudeau Novice 01:28

Palci gor za trgovino brez ovir s Kanado

Gospodarstvo -

Evropski parlament je odobril zgodovinski celoviti ekonomski in trgovinski sporazum (Ceta) in odpravil eno zadnjih ovir. Dogovor so pripravljali sedem let, sprostil pa naj bi trgovinske ovire med Kanado in EU. Zdaj ga morajo ratificirati še nacionalni parlamenti.


O EuroparlTV

EuroparlTV je spletna video storitev Evropskega parlamenta, prek katere se lahko državljani EU seznanijo z dejavnostmi Parlamenta in vidijo, kako evropski poslanci oblikujejo politično dogajanje in sprejemajo zakone, ki vplivajo na življenja ljudi po vsej Evropi.

Pojdi na stran

Navežite stik

Vsa vaša vprašanja, zahteve po več informacijah in predloge za EuroparlTV lahko pošiljate na poseben namenski naslov elektronske pošte. Predmet vprašanja mora biti povezan z dejavnostmi Evropskega parlamenta. Odgovore boste prejeli v razumnem času.

Pojdi na stran