Jean-Claude Juncker Novice 02:07

Stanje v EU leta 2018

Zadeve EU -

12. septembra je predsednik Komisije, Jean-Claude Juncker, imel četrti in zadnji govor o stanju v Uniji pred poslanci v Strasbourgu. Pozval je k močni in enotni Evropi ter posvaril pred nevarnostmi populizma. Do evropskih volitev je še osem mesecev, zato je razprava začrtala ambiciozno pot za Evropsko unijo 27 držav članic.

sličica Novice 01:21

Strategija za plastiko za krožno gospodarstvo

Zadeve EU -

Med cilji nove strategije, ki jo preučuje Parlament, je doseči, da bi do leta 2030 vsa plastična embalaža postala primerna za recikliranje. Novi ukrepi bodo evropskim državam pomagali zmanjšati količino pridelanih plastičnih odpadkov in omejiti njihov škodljiv vpliv na okolje, podnebje, zdravje in gospodarstvo.

Laboratorij Novice 01:45

Boj proti okužbam, odpornim na zdravila

Družba -

Protimikrobna odpornost je vse večji svetovni problem in zdravstveni strokovnjaki se bojijo, da bo do leta 2050 zahteval več žrtev kot rak, zato Parlament poziva Komisijo in države članice k izvajanju močnejših preventivnih ukrepov.

Evropska solidarnostna enota Novice 01:30

Evropska solidarnostna enota

Zadeve EU -

Evropska solidarnostna enota je nova pobuda, ki združuje mlade Evropejce, da pomagajo drugim po Evropi. Parlament si je prizadeval, da bi solidarnostni enoti dodelili sveža sredstva. Dodatne dejavnosti, kot so varstvo okolja in pomoč migrantom, bodo prav tako postale del programa.


O EuroparlTV

EuroparlTV je spletna video storitev Evropskega parlamenta, prek katere se lahko državljani EU seznanijo z dejavnostmi Parlamenta in vidijo, kako evropski poslanci oblikujejo politično dogajanje in sprejemajo zakone, ki vplivajo na življenja ljudi po vsej Evropi.

Pojdi na stran

Navežite stik

Vsa vaša vprašanja, zahteve po več informacijah in predloge za EuroparlTV lahko pošiljate na poseben namenski naslov elektronske pošte. Predmet vprašanja mora biti povezan z dejavnostmi Evropskega parlamenta. Odgovore boste prejeli v razumnem času.

Pojdi na stran