rumen in rdeč plinovod Novice 01:30

Več solidarnosti pri dobavi plina

Gospodarstvo -

Evropski parlament dokončuje novo uredbo za varno oskrbo s plinom v EU. Države članice, ki bodo utrpele hudo pomanjkanje plina, bodo lahko po novih solidarnostnih pravilih računale na pomoč sosednjih držav.

infografika Novice 01:26

WiFi za vse: zapolnjevanje vrzeli

Družba -

Ko EU gradi resnično digitalno družbo, je zmanjševanje digitalne ločnice med mestnimi in podeželskimi območji ključnega pomena. Cilj sheme WiFi4EU je tisočem lokalnih skupnosti omogočiti brezplačno internetno povezavo.

Tri vetrne turbine na polju 01:45

Skupni cilji: Energetska unija

Svet -

Kaj vam pomeni vaš vir energije? Morda še pomembneje: kaj bo pomenil vašim otrokom? Onesnaževanje zraka in nepredvidljive cene goriv tarejo Evropo - treba je ukrepati. Evropska unija skuša omogočiti spremembe. Zadruge, kot je Ecopower, ponazarjajo prehod EU s fosilnih in jedrskih goriv na obnovljive vire energije. Pomagajo nam uresničevati zavezo EU k znižanju toplogrednih plinov in usklajeni energetski uniji.

Skupina mladih med sestankom stoji okrog mize 03:08

Skupni cilji: Socialna razsežnost

Družba -

Brezposelnost mladih je eno od največjih izzivov v nekaterih državah EU. Kot na primer na Portugalskem. Sérgio Oliveira upravlja shemo za zaposlovanje, s katero mladim pomaga pri iskanju službe. EU podpira tovrstne projekte, kot tudi vpeljavo Evropskega stebra socialnih pravic za vključitev teh vprašanj med svoje temeljne vrednote. Z več sredstvi za socialne programe kot je Sérgio, bo lahko EU izboljšala življenje več državljanom.


O EuroparlTV

EuroparlTV je spletna video storitev Evropskega parlamenta, prek katere se lahko državljani EU seznanijo z dejavnostmi Parlamenta in vidijo, kako evropski poslanci oblikujejo politično dogajanje in sprejemajo zakone, ki vplivajo na življenja ljudi po vsej Evropi.

Pojdi na stran

Navežite stik

Vsa vaša vprašanja, zahteve po več informacijah in predloge za EuroparlTV lahko pošiljate na poseben namenski naslov elektronske pošte. Predmet vprašanja mora biti povezan z dejavnostmi Evropskega parlamenta. Odgovore boste prejeli v razumnem času.

Pojdi na stran