Modra karta EU: zapolniti vrzel veščin

Gospodarstvo - - 01:27

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Države članice se soočajo s pomanjkanjem delavcev v več ključnih sektorjih: do leta 2020 naj bi v Evropi potrebovali do 756.000 usposobljenih delavcev iz sektorja IKT in okrog milijon zdravstvenih delavcev. Namen revidirane modre karte EU je pritegniti najbolj nadarjene in bistre ljudi z vsega sveta.

Zapis: