Enotni trg pri petindvajsetih: veliko dosežkov, a tudi veliko izzivov

Gospodarstvo - - 01:30

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

V 25 letih obstoja se je enotni trg razširil z 12 na 28 držav članic EU, poleg katerih vključuje tudi Norveško, Islandijo in Lihtenštajn (države EGP) ter Švico v okviru dvostranskih sporazumov. Vsem negotovostim in izzivom navkljub predstavlja prostotrgovinski prostor EU enkratno privlačnost celine.

Zapis: