EU si prizadeva uvesti obvezen register EU za preglednost

Zadeve EU - - 01:32

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Evropski register za preglednost obstaja od leta 2011 kot odziv na skrb evropskih državljanov glede neodvisnosti ustanov EU. Zdaj si EU prizadeva, da bi postal obvezen.

Zapis: