Pravičnejše kmetovanje v EU po letu 2020

Zadeve EU - - 01:19

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Parlament prenavlja okvir kmetovanja po celotni EU: skupno kmetijsko politiko. Evropski poslanci imajo velikopotezne načrte za reformo, od oblikovanja pravičnejšega financiranja, do zagotavljanja več podpore mladim in novim kmetom ter regijam s težavami, ter zagotavljanja, da so kmetje bolje pripravljeni na krize.

Zapis: