Pomoč pri vračanju ljudi na trg dela

Zadeve EU - - 01:10

Vstavi kodo za prikaz tega videa:

Kako se lahko Evropa loti izziva dolgotrajne brezposelnosti? Parlament poziva k vseevropskim rešitvam za reševanje dolgotrajne odsotnosti s trga dela zaradi bolezni.

Zapis: